Lions Club Oslo/ Tveita-Vålerenga

Klubben strekker seg fra Vålerenga, Etterstad og Helsfyr mot Tveita, Haugerud og videre til Trosterud. Vi er 23 medlemmer som har våre møter på Tveten Gård. 

På flotte Tveten Gård er vi med i driftsstyret sammen med flere frivillige organisasjoner, her arrangeres cafe på søndager, kunstutstillinger samt vi er med på mange av de andre aktivitetene som finner sted her, les mer om Tveten Gård på Facebook.

Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet til å hjelpe andre.

Drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten.

"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" er mottoet til MITT VALG, dette er et program i sosial og emosjonell læring (SEL) som bygger livsmestring og en god psykisk helse for barn og unge. Flere skoler og idrettslag i vårt område er deltakere på disse kursene, se mer om MITT VALG på Facebook eller på nettet.

Hvert år i April er vi med på Tulipanaksjonen, formålet for innsamlingen er å støtte forebyggende og holdningsskapende arbeid blant barn og unge.

Lions Røde Fjær arrangeres denne gang i 2021/22 med innsamlingsaksjon i februar 2022. De innsamlede midlene går til å bygge et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter.  Les mer på Facebook eller på nettet.

Gjennom Operasjon Ved leverer ut gratis vedsekker til byens eldre og uføre. Vi har også arrangert flere tilstelninger på Vålerengahjemmet for senterets beboere.

I flere år har vi arrangert julekonsert med Magnolia Jazzband i Vålerenga Kirke, p.g.a. koronasituasjonen er denne avlyst i 2021.

 

 

Ingen innsamlinger ennå