Lions Club - "Til tjeneste"

Lions ble etablert i Chicago i 1917 av Melvin Jones. Den første norske klubben, Lions Club Oslo, ble etablert i 1949. Total er det ca 1,4 millioner Lions medlemmer fordelt på omlag 50.000 klubber i verden. I Norge er vi i underkant av 9.000 medlemmer fordelt på rundt 370 klubber over hele landet. Norge er oppdelt i fem distrikter, vi er medlem av Lions distrikt 104 E som strekker seg fra Bærum og Oslo i til svenskegrensa i øst. I nord går grensa fra Nedre Romerike i nord til Halden i syd. Distriktet er inndelt i 11 soner, slik at lokale klubber danner samarbeid på tvers i sitt geografiske nærområde, vi er med i sone 8. Distriktet har over 2.200 medlemmer i 88 klubber.

H.M Kong Harald er siden 1958 Lions Norges høye beskytter.

 

 

 

 

 

Ingen innsamlinger ennå